بهترین طرح را برای خود انتخاب کنید

وبسایت حرفه ای

10,000,000 تومان
 • پنل مدیریرت
 • سرعت بالا
 • طراحی ریسپانسیو
 • امنیت قوی
 • قالب انحصاری
 • پشتیبانی رایگان
 • تعداد 14 صفحه
 • اتصال به درگاه بانکی
 • مناسب وبسایتهای فروشگاهی

وبسایت استاندارد

6,000,000 تومان
 • پنل مدیریرت
 • سرعت بالا
 • طراحی ریسپانسیو
 • امنیت قوی
 • قالب انحصاری
 • پشتیبانی رایگان
 • تعداد 10 صفحه
 • اتصال به درگاه بانکی
 • مناسب وبسایتهای فروشگاهی

وبسایت پایه

3,000,000 تومان
 • پنل مدیریرت
 • سرعت بالا
 • طراحی ریسپانسیو
 • امنیت قوی
 • قالب انحصاری
 • پشتیبانی رایگان
 • تعداد 5 صفحه
 • اتصال به درگاه بانکی
 • مناسب وبسایتهای فروشگاهی